Ing. Pavel Šimon, CSc. je odborný asistent na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

více-prezident Komory užívateľov a výrobcov OZE, vysokoškolský pedagóg na Inštitúte Aurela Stodolu, Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Je tiež konateľom spoločnosti Pavel ŠIMON s.r.o. a editor portálu EnergiaWeb.sk.

Absolvoval Vysokú vojenskú technickú školu v Liptovskom Mikuláši v roku 1989 a ukončil ašpirantúru na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši v roku 1994. V rámci svojej vojenskej kariéry sa venoval vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju. Zastupoval Slovensko v niekoľkých NATO výskumných a štandardizačných skupinách.

Následne sa ďalej venoval najmä vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju v niekoľkých spoločnostiach. Dlhodobo sledoval oblasť rozvoja obnoviteľných zdrojov energie.

Od roku 2008 sa tejto oblasti venuje naplno. Získal niekoľko certifikátov v oblasti projektovania fotovoltických aplikácií. Dlhodobý člen SAPI a KUVOZE. Od roku 2011 sa venuje aj konzultačnej činnosti v alternatívnej a obnoviteľnej energetike vo svojej firme a od roku 2014 prevádzkuje energetický portál EnergiaWeb.sk.

Od septembra 2017 pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Ing. Pavel Šimon, CSc.

Odborný asistent

Kancelária č. 215

simon@lm.uniza.sk

Zabezpečované predmety:

Oblasti výskumu: