Ing. Mária Pálušová, PhD.
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Predmety:
Teoretická elektrotechnika 1
Manažment a ekonomika podniku
Materiály a technológie v elekt.
Publikácie
Aktivity
Kontaktné informácie
Telefón: 041-513-1752
Mail: palusova@lm.uniza.sk
Kancelária: B1 - 213
Adresa pracoviska
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Katedra experimentálnej elektrotechniky
ul. kpt. J.Nálepku 1390
03101 Liptovský Mikuláš