Inštitút Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši
Centrum voľného času pre deti a mládež v Liptovskom Mikuláši

Ôsmy ročník Detskej univerzity

na Inštitúte Aurela Stodolu

Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

v Liptovskom Mikuláši

pre bakalárske štúdium s programom

Bakalárik3.7.2017 až 7.7.2017

bakalárik           duefzu