Naši partneri
Projekt č. APVV-15-0152 agentúry APVV


Slovenská elektrotechnická spoločnosť


SAV Bratislava


Coop Jednota Liptovský Mikuláš


St.Nicolaus Liptovský Mikuláš


Česká Fotovoltaická Asociace, Plzeň


ASEKOL SK s.r.o., Bratislava


Solární Asociace, Praha