Riaditeľ Inštitútu Aurela Stodolu
doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
B1-114041-513-1740
E-mailWeb

Správca budov ŽU v Liptovskom Mikuláši
Ing. Daniela Brunová
B1-111041-513-1482
E-mail

Profesor
prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
B1-121041-513-1481
E-mailWeb

Hosťujúci profesori
prof. RNDr. Ivan Glesk, DrSc.
E-mail
Hosťujúci profesor
prof. Ing. Pavel Cheben, PhD.
E-mail
Hosťujúci profesor

Docent
doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
B1-114041-513-1740
E-mailWeb

Odborný asistent
Ing. Gabriel Cibira, PhD.
B1-115041-513-1744
E-mailWeb
elektrické signály, obvody, merania, senzory, systémy riadenia, rádioelektronika, legislatíva v elektrotechnike
Ing. Michaela Holá, PhD.
B1-117513-1750
E-mailWeb
Protokoly v optických sieťach
Ing. Libor Ladányi, PhD.
B1-118041-513-1741
E-mailWeb
Nelineárna optika, solitónové prenosové systémy, plne optické transportné siete, php, javascript, html, css.
RNDr. Róbert Menkyna, CSc.
B1-120
E-mailWeb
Teória reálnych funkcií. Funkcie 1. baireovej triedy s darbouxovou vlastnosťou, polospojité funkcie, Sierpinského funkcie
Ing. Ľubomír Scholtz, PhD.
B1-119041-513-1745
E-mailWeb
PON siete, multivrstvové štruktúry, nelineárne optické zariadenie
Ing. Pavel Šimon, CSc.
B1-215
E-mailWeb

Vedecko- výskumný pracovník
Mgr. Peter Čendula, PhD.
B1-112041-513-1748
E-mail
Solarne clanky, obnovitelne paliva, konverzia energie
Prangya P. Sahoo PhD.
1121748
E-mail
elektrodepozicia, fotoelektrochemia pre obnovitelne paliva, analyza krystalografickych struktur

Interný doktorand
Ing. Martin Králik
B1-214041-513-1742
E-mail
Ing. Matúš Vaňko
108
E-mail
viackanálové optické komunikačné systémy WDM, optické prvky pre plne optické siete

Externý doktorand
Ing. Michal Harman
E-mail

Študijný referent/sekretárka IAS
Eva Púčeková
B1-109 044-562-3976
041-513-1483
E-mail

Technik
Milan Kňava
B1-219041-513-1751
E-mail
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015