Riaditeľ Inštitútu Aurela Stodolu

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.

Miestnosť: EA114

Tel: 041-513-1740

E-mail

Web

 

 

Zástupkyňa riaditeľa Inštitútu Aurela Stodolu

prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Miestnosť: EA121

Tel: 041-513-1481

E-mail

Web

 

 

Správkyňa budov ŽU v Liptovskom Mikuláši

Ing. Daniela Brunová

Miestnosť: EA111

Tel: 041-513-1482

E-mail

 

 

Odborný asistent

Ing. Gabriel Cibira, PhD.

Miestnosť: EA115

Tel: 041-513-1744

E-mail

Web

Elektrické signály, obvody, merania, senzory, systémy riadenia, rádioelektronika, legislatíva v elektrotechnike.

 

 

Odborná asistentka

M Hola

Ing. Michaela Holá, PhD.

Miestnosť: EA117

Tel: 041-513-1750

E-mail

Web

Protokoly v optických sieťach.

 

 

Odborný asistent

 

 

Odborný asistent

Ing. Pavel Šimon, CSc.

Miestnosť: EA215

Tel: 041-513-1741

E-mail

Web

 

 

Vedeckovýskumný pracovník

Mgr. Peter Čendula, PhD.

Miestnosť: EA112

Tel: 041-513-1748

E-mail

Solárne články, obnoviteľné palivá, konverzia energie.

 

 

Vedeckovýskumná pracovníčka

 

 

Interný doktorand

Ing. Martin Králik

Miestnosť: EA116

Tel: 041-513-1742

E-mail

 

 

Interný doktorand

Ing. Matúš Vaňko

Miestnosť: EA108

Tel: 041-513-1742

E-mail

Viackanálové optické komunikačné systémy WDM, optické prvky pre plne optické siete.

 

 

Externý doktorand

Ing. Michal Harman

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijná referentka

Eva Púčeková

Miestnosť: EA109

Tel: 041-513-1483,  044-562-3976

E-mail

 

 

 

Technik

Milan Kňava

Miestnosť: EA219

Tel: 041-513-1751

E-mail

 

 

 

 

 

skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015