Oznamy


Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 22.10.2018 - 02.11.2018
Dekanské voľno
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom denného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia dňa 2.11.2018 dekanské voľno
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 25.09.2018 - 28.09.2018
Rektorské voľno
V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 hod v aule DATALAN (BG2A1) udeľuje rektor UNIZA študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 hod. rektor Žilinskej univerzity v Žiline
Pre: Študentov 2. ročníka, Študentov 3. ročníka,   platnosť: 23.08.2018 - 24.09.2018
Zápisy študentov
zápisy študentov 2. a 3. ročníka sa uskutočnia 17.9.2018 od 8:00 na študijnom oddelení IAS LM (B1-109). Začiatok zimného semestra je 24.9.2018.
Pre: Študentov 3. ročníka, Verejnosť,   platnosť: 10.07.2018 - 18.07.2018
Promócie
absolventov bakalárskeho štúdia Inštitútu Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši budú dňa 16.7.2018 o 11.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Absolventi sú povinní sa dostaviť do veľkej zasadačky o 10.00 hod. na prevzatie dokumentácie a na nácvik promócie.
Žiadame absolventov aby svoju prípadnú neúčasť na promócii oznámili na študijný referát IAS.
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 22.05.2018 - 30.06.2018
Dôležité dátumy
Dávame do pozornosti dôležité termíny:
4.6 kontrola štúdia pre 3.ročník
5.6 odovzdanie BP
21.6 štátne skúšky
16.7 promócie
Pre: Všetkých študentov, Verejnosť,   platnosť: 17.05.2018 - 29.06.2018
Výsledky pridelenia ubytovania
výsledky pridelenia ubytovania na akad. rok 2018/19 sú na: - vzdelávaní v časti ubytovanie - na stránke www.iklub.sk( v sekcii Ubytovanie/Internáty Veľký diel/Zoznamy ubytovaných ) Zapisovanie na izby u domovníčok jednotlivých blokov a je od 14.5.2018 - študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie. Študenti sú povinní sa osobne prísť zapísať na UZ VD Žilina k domovníčke bloku do 29.6.2018. V opačnom prípade im bude ubytovanie, bez oznámenia zrušené.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 14.06.2018 - 22.06.2018
Štátne skúšky
Štátne skúšky na IAS EF ŽU v Liptovskom Mikuláši dňa 21.6.2018 budú prebiehať v dobe od 08.00 do 14.00 hod. Študent je povinný pripraviť si obhajobu a odpovede na položené otázky (nahrať prezentačné súbory do počítača a pripraviť ukážku v prípade realizácie BP) pred začiatkom štátnej skúšky do 07.50 hod. alebo v priebehu prestávky.
Harmonogram štátnych skúšok.
Posudky vedúceho a recenzenta BP sú k dispozícii na web stránke Evidencia záverečných prác.
Evidencia záverečných prác
Po ukončení štátnej skúšky je študent povinný sa dostaviť na študijný referát. Po predložení indexu mu budú vydané potvrdenia o ukončení štúdia.
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 02.05.2018 - 04.05.2018
Dekanské voľno
Pri príležitosti konania 1. ročníka Jarných hier Elektrikárov, ktorý pripravila pre študentov a samozrejme aj zamestnancov študentská organizácia Elektrotechnickej fakulty udeľuje pán dekan študentom dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00.
Pre: Zamestnancov a študentov,   platnosť: 17.04.2018 - 30.04.2018
Zaujímavý rozhovor
Nevyužitý potenciál Slnka bola téma rozhovoru s vedeckým pracovníkom Mgr. Petrom Čendulom, PhD., ktorý pôsobil v zahraničí a teraz je našim novým kolegom na pracovisku IAS EF UNIZA Viac sa dočítate tu
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 11.01.2018 - 09.04.2018
ŠVOS
Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch: 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň, 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň, v týchto oblastiach výskumu: - elektrotechnika, výkonová elektronika a elektroenergetika, - informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, - biomedicínske inžinierstvo, - elektrotechnológie a materiály. V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta nasledovne: 1. miesto 200€ 2. miesto 150€ 3. miesto 100€ Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni štúdia sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2018 v Prahe. Ďalšie pokyny a presný termín súťaže nájdete priebežne na ŠVOS
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 14.03.2018 - 06.04.2018
ŠVOS IAS
Interné kolo ŠVOS pre bakalársky stupeň na pracovisku IAS EF ŽU sa uskutoční dňa 5.4.2018 od 9:00 v miestnosti EA125(zasadačka). Zoznam účastníkov
Salák Michal
Kiss Miroslav
Cúcor Boris
Nika Mário
Karman Martin
Kubík Ján.
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 20.03.2018 - 04.04.2018
Rozhodnutie dekana
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty dekanské voľno
Pre: Zamestnancov,   platnosť: 14.03.2018 - 18.03.2018
Bicyklom do práce
Vážené kolegyne, kolegovia, po úspešnom priebehu posledných štyroch ročníkov celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“ sa jej autori rozhodli pokračovať aj v tomto roku. Registrácia už prebieha, tímy možno prihlásiť do 5. mája 2018, pričom samotná súťaž štartuje už 1. mája 2018. Aktuálny ročník prináša tiež jednu novinku. Viac informácii plagát
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 12.02.2018 - 19.02.2018
Kontrola štúdia
Dňa 19.2.2018 bude v dobe od 07.00 do 12.00 hod. pre študentov 1. ročníka IAS EF na študijnom referáte IAS kontrola štúdia. Ku kontrole predložte index.
Pre: Verejnosť,   platnosť: 28.01.2018 - 10.02.2018
Deň otvorených dverí
Pozývame všetkých záujemcov o štúdium digitálnych technológií a telekomunikácií, ich rodičov, výchovných poradcov stredných škôl ako i ostatnú verejnosť na Deň otvorených dverí na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa uskutoční dňa 8.2.2018 v dobe od 9,00 hod. Úvodné informácie budú prezentované v miestnosti P2 (areál Inštitútu Arela Stodolu EF ŽU v Liptovskom Mikuláši). Plagát
Pre: Verejnosť,   platnosť: 23.01.2018 - 08.02.2018
Deň otvorených dverí
Pozvánka na deň otvorených dverí Elektrotechnickej fakulty 8.2.2018 od 9:00 a od 12:00 pdf
Pre: Zamestnancov a študentov,   platnosť: 07.01.2018 - 05.02.2018
Informacny den SAIA
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so SAIA, n. o. pozývajú študentov, doktorandov, pedagógov a výskumníkov na informačné podujatie ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA: Ako vypracovať kvalitné podklady k žiadosti o štipendium? Na podujatí si predstavíme: KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/), AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/) ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.). Tešíme sa na vás dňa 31. januára (streda) o 13:00 v Univerzitnej knižnici ŽU, študovni 2 Účasť môžete potvrdiť aj tu: https://www.facebook.com/events/2036251689725017/ Plagát
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 28.11.2017 - 06.12.2017
Dekanské voľno
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 05.12.2017 v čase od 14.00 - 17.00 h študentom denného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia pri príležitosti konania podujatia "Vianoce na univerzite".pdf
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 07.11.2017 - 23.11.2017
Pozvánka na imatrikulácie
Pozvánka na slávnostné imatrikulácie prvákov ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY dňa 23.11.2017 o 13:00. Privítame účasť aj našich prvákov z IAS.Pozvánka
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 07.11.2017 - 16.11.2017
Exkurzia Vissim
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so SAIA, n. o. pozývajú študentov, doktorandov, pedagógov a výskumníkov na informačné podujatie ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA: Ako vypracovať kvalitné podklady k žiadosti o štipendium? Na podujatí si predstavíme: KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/), AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/) ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.). Tešíme sa na vás dňa 31. januára (streda) o 13:00 v Univerzitnej knižnici ŽU, študovni 2 Účasť môžete potvrdiť aj tu: https://www.facebook.com/events/2036251689725017/ Plagát
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 08.11.2017 - 16.11.2017
Pozvánka na prednášku
Dňa 15.11.2017 o 10:00 sa bude konať prednáška a prezentácia na tému Fotonika na UNIZA- štúdium, veda a výskum. Prednášajúci bude prof.Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Pre: Zamestnancov a študentov,   platnosť: 07.11.2017 - 13.11.2017
Výsledky volieb do AS UNIZA
Výsledky volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline konané dňa 24.10. 2017 Zápisnica
Pre: Zamestnancov a študentov, Verejnosť,   platnosť: 05.10.2017 - 25.10.2017
ERASMUS+
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje INFORMAČNÉ DNI K VÝZVE 2018 PROGRAMU ERASMUS+ . DŇA 24. OKTÓBRA V KOŠICIACH a 27. OKTÓBRA V BRATISLAVE Sa uskutočnia informačné semináre pre záujemcov o podanie projektov zo slovenských VŠ. INFORMAČNÉ DNI PRE VYSOKÉ ŠKOLY BUDÚ ZAMERANÉ NA CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY PROGRAMU (Budovanie kapacít, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Znalostné aliancie) A KĽÚČOVÚ AKCIU 2– STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 10.10.2017 - 23.10.2017
Témy bakalárskych prác
Oznamujeme študentom 3. ročníka, že sa majú na e-vzdelávaní prihlásiť na zvolenú tému bakalárskej práce. Pokiaľ sa neprihlásia na niektorú z vypísaných tém do 22.10.2016, bude im téma pridelená.
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov, Verejnosť,   platnosť: 17.10.2017 - 20.10.2017
ÚSPECH ŠTUDENTOV IAS
Z celkového počtu prospechových štipendií na EF UNIZA, sa naši študenti podieľajú 16,67 percentami. Všetkým študentom, ktorý získali štipendium gratulujeme. Zoznam študentov, ktorí získali prospechové štipendium nájdete tu:Zoznam1
a zoznam odborových štipendií nájdete na:
Odborové štipendiá 1.r
Odborové štipendiá 2.r
Odborové štipendiá 3.r
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 29.09.2017 - 13.10.2017
Bakalárske práce
Na e-vzdelávaní je zverejnený zoznam bakalárskych prác a ich zadania. S prípadnými otázkami alebo prihlásením sa na zvolenú prácu sa hláste u príslušného vedúceho bakalárskej práce. Ďalšie prípadné zadania bakalárskych prác je možné pridať do zoznamu po dohode študenta s vedúcim bakalárskej práce, a to najneskôr 6.10.2017. Po tomto termíne je zverejnený zoznam zadaní uzavretý. Ak si študent nevyberie tému záverečnej práce zo zverejneného zoznamu do 13. októbra 2017, riaditeľka IAS mu tému určí. Elektronické prihlásenie na danú bakalársku prácu sa vykoná na študijnom oddelení alebo u Ing. Pálušovej, PhD.
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 10.10.2017 - 11.10.2017
Pozvánka
Pozývame Vás na prednášku Prof. Dr. Alexandra Schilla z Katedry počítačových sietí, Fakulty informatiky, Technickej univerzity v Drážďanoch. Prof. Schill navštívi univerzitu v rámci učiteľskej mobility Erasmus+. Info
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 30.08.2017 - 28.09.2017
Rozhodnutie dekana č.5/2017
pre študentov, ktorí pre akademický rok 2017/2018 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia: Uvedení študenti si do 28.9.2017 uzavrú zápis predmetov na Referáte pre vzdelávanie. Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre so študijným poradcom. Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška dekana č.6/2016. Rozhodnutie č.5
Pre: Zamestnancov a študentov,   platnosť: 19.09.2017 - 27.09.2017
Otvorenie ak. roka 2017/18
Zimný semester akademického roka 2017/18 začína výučbou podľa rozvrhu dňa 25.9.2017 (vrátane 1. ročníka).
Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na IAS v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční v utorok dňa 26.9.2017 od 10,00 hod. v posluchárni P2. Po slávnostnom otvorení budú nasledovať informácie týkajúce sa štúdia na univerzite.
Účasť všetkých študentov 1. ročníka je povinná.
Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2017/2018 udeľuje dekan EF študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa 26.9.2017 dekanské voľno.
Pre: Študentov 2. ročníka, Študentov 3. ročníka,   platnosť: 05.09.2017 - 24.09.2017
Zápisy študentov
Inštitútu Aurela Stodolu EF v Liptovskom Mikuláši do 2. a 3. ročníka sa budú konať dňa 18.9.2017 od 8.00 do 11.00 hod. a následne od 12.30 do 14.00 na študijnom oddelení v Liptovskom Mikuláši.
Pri zápise predložte index a preukaz študenta (čipovú kartu - platnosť do 30.9.2017). V indexe treba mať zapísané predmety pre následujúci akademický rok.
Vizuálna aj elektronická prolongácia ČK pre AR 2017/18 bude možná až po zápise do vyššieho ročníka. Predlžovanie platnosti ČK prolongácia na ak.r.2017/18 je možné individuálne AA018 v čase od 08:00-15:00 hod. od 4.9 do 30.9.2017.Poplatok treba uhradiť bezhotovostným platobným prevodom minimálne 3 pracovné dni vopred.
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 07.06.2017 - 07.07.2017
Inžinierska cena 2017
súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2016/2017 Plagat
Pre: Verejnosť,   platnosť: 20.06.2017 - 03.07.2017
Otvorenie Detskej univerzity
dovoľujeme si Vás spolu s Vašimi deťmi pozvať na slávnostné otvorenie 8. ročníka Detskej univerzity dňa 3.7.2017 o 8,00 v priestoroch IAS. Súčasťou otvorenia bude slávnostná imatrikulácia a budú Vám poskytnuté informácie o priebehu DU. Info o DU nájdete na stránke DU IAS 2017
Ubytovanie
Ubytovacie zariadenie Veľký diel oznamuje študentom, výsledky pridelenia ubytovania na akad. rok 2017/18 sú na: - vzdelávaní v časti ubytovanie - na stránke
www.iklub.sk( v sekcii Ubytovanie/Internáty Veľký diel/Zoznamy ubytovaných ) Zapisovanie na izby u domovníčok jednotlivých blokov a je od 15.5.2017 - študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie. Študenti sú povinní sa osobne prísť zapísať na UZ VD Žilina k domovníčke bloku do 30.6.2017. V opačnom prípade im bude ubytovanie, bez oznámenia zrušené.
Pre: Verejnosť,   platnosť: 28.04.2017 - 26.05.2017
Prijímacie konanie
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium pre akademický rok 2017/18 sa podávajú do 26. mája 2017 .
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 28.04.2017 - 03.05.2017
Odovzdanie BP
Dňa 3.5.2017 v dobe od 08.00 do 11.00 hod. sa uskutoční odovzdanie bakalárskych prác študentov 3. ročníka IAS EF tajomníkovi ŠSK Ing. Ľubomírovi Scholtzovi (kancelária EA119). Odovzdáva sa BP v 2 výtlačkoch s CD, licenčná zmluva, prihláška na štátnu skúšku a potvrdenie o odovzdaných súboroch do systému EZP.
BP je možné odovzdať nezviazanú. Poplatok za viazanie BP je 10 €, ktorý je potrebné uhradiť Ing. Ľubomírovi Scholtzovi (kancelária EA119) 28.4.2017. Súčasne je potrebné oznámiť počet strán BP.
Originál zadania BP si vyzdvihnite na študijnom referáte IAS.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 27.04.2017 - 02.05.2017
Kontrola štúdia
Dňa 2.5.2017 bude v dobe od 13.00 do 15.00 hod. pre študentov 3. ročníka IAS EF na študijnom referáte IAS povinná kontrola štúdia. Ku kontrole predložte index a čipovú kartu. V prípade, že študent má iba 1 nesplnenú povinnosť, bude 2.5.2017 riešený individuálne.
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 03.04.2017 - 20.04.2017
Dekanské voľno
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom denného bakalárskeho, denného inžinierskeho štúdia a denného doktorandského štúdia dňa 18. apríla 2017 dekanské voľno.
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 02.04.2017 - 07.04.2017
ŠVOČ
Dňa 5. 4. 2017 o 13:00 sa uskutoční na IAS interné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).
Pre: Všetkých študentov, Verejnosť,   platnosť: 30.03.2017 - 04.04.2017
Uznanie učiteľom
Cti a uznania vo forme pamätného listu od vedenia Mikulášskej radnice si zaslúžil aj doc. ing. Zdenek Dostál, CSc. za obetavú prácu a prístup pri výchove a vzdelávaní študentov. Viac info tu
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 13.03.2017 - 17.03.2017
Týždeň slovenských kmižníc
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Vás pozýva na týždeň slovenských knižníc od 13. - 17. marec 2017. Viac info ...
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 06.12.2016 - 24.12.2016
Elektrický motocykel
Výzva z Poľska o možnosti zapojiť sa do súťaže pri stavbe elektrickej motorky viac info tu..
Pre: Všetkých študentov, Zamestnancov a študentov,   platnosť: 22.11.2016 - 20.12.2016
Doplnkové voľby
Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty VYHLASUJE DOPLNKOVÉ VOĽBY do študentskej časti akademického senátu Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline za všetky stupne štúdia. Vyhlásenie doplnkových volieb do študentskej časti akademického senátu EF
Vyhlasenie
Pre: Všetkých študentov,   platnosť: 19.10.2016 - 18.11.2016
Dekanské voľno
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom denného bakalárskeho, denného inžinierskeho štúdia a denného doktorandského štúdia dňa 18. novembra 2016 dekanské voľno.
Pre: Všetkých študentov, Verejnosť,   platnosť: 05.09.2016 - 30.09.2016
Externé štúdium
Zahájenie externého štúdia v ak. roku 2016/17 sa uskutoční dňa 30.9.2016 od 07.45 hod. na učebni P2. Na tomto stretnutí budú študenti informovaní o podmienkach a priebehu štúdia. Výučba bude organizovaná v piatok a sobotu. Rozvrh zamestnaní bude zverejnený po 19.9.2016. Ubytovanie je možné si zabezpečiť na Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši.
Zápis študentov 1.ročníka externého štúdia IAS sa uskutoční dňa 19.9.2016 od 13.00 hod. v učebni P5 IAS v Liptovskom Mikuláši
Zápis študentov 2.ročníka externého štúdia IAS sa uskutoční dňa 12.9.2016 od 13.00 hod. na študijnom referáte IAS v Liptovskom Mikuláši (alebo individuálne po dohovore so študijnou referentkou)
Pre: Študentov 2. ročníka, Študentov 3. ročníka,   platnosť: 30.08.2016 - 13.09.2016
Zápisy študentov
Inštitútu Aurela Stodolu EF v Liptovskom Mikuláši do 2. a 3. ročníka sa budú konať dňa 12.9.2016 od 8.00 do 11.00 hod. na študijnom oddelení v Liptovskom Mikuláši.
Pri zápise predložte index a preukaz študenta (čipovú kartu - platnosť do 30.9.2016). V indexe treba mať zapísané predmety pre následujúci akademický rok.
Vizuálna aj elektronická prolongácia ČK pre AR 2016/17 bude možná až po zápise do vyššieho ročníka. Predlžovanie platnosti ČK prolongácia na ak.r.2016/17 je možné individuálne v budove PEDaS (oproti rektorátu Žilinskej univerzity) miestnosť NF118 (1. poschodie) alebo hromadne po odovzdaní na študijnom oddelení IAS v L.Mikuláši dňa 26.9.2016 (poplatok treba uhradiť bezhotovostným platobným prevodom minimálne 3 pracovné dni vopred).
Pre: Verejnosť,   platnosť: 18.01.2016 - 09.09.2016
SCPOC2016
Vážení kolegovia, naše pracovisko IAS v spolupráci s KF a ILC organizuje 20-tu-Slovensko-Česko-Poľskú Optickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 5-9 Septembra 2016 v Demänovskej doline, kde si Vás dovoľujeme srdečne pozvať. Bližšie informácie ohľadom konferencie je možné nájasť na stránke SCPOC2016
Pre: Verejnosť,   platnosť: 11.07.2016 - 22.08.2016
Štúdium na IAS
Ponúkame maturantom a ďalším záujemcom možnosť podania prihlášky v druhom kole prijímacieho konania pre štúdium na Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. V akademickom roku 2016/17 sa otvára riadne aj externé štúdium. Termín podania prihlášok pre druhé kolo prijímacieho konania je do 12.8.2016 na adresu študijného oddelenia Elektrotechnickej fakulty v Žiline. Termín výberového konania je 22.8.2016.
Pre: Všetkých študentov, Verejnosť,   platnosť: 16.06.2016 - 01.08.2016
Fotografická súťaž - TVT 2016
V roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázií, stredných odborných škôl, stredných umeleckých škôl, študentom vysokých škôl a doktorandom. Cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Témou tohtoročnej súťaže je „Veda pod mikroskopom“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Fotografická súťaž v tomto roku bude prebiehať v termíne od 15. júna do 14. októbra 2016. Autor fotografického príspevku zašle svoju fotografiu elektronicky cez formulár na webovej stránke Týždeň vedy v časti fotografická súťaž. Pred vyplnením formulára je potrebné prihlásenie na webe. Prosíme o postúpenie tejto informácie Vašim študentom. Všetky informácie o fotografickej súťaži, štatút, pravidlá súťaže, formulár a výzvu nájdete na adrese: www.tyzdenvedy.sk
Pre: Verejnosť,   platnosť: 29.04.2016 - 20.05.2016
PRIJÍMACIE KONANIE
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium pre akademický rok 2016/17 sa podávajú do 20. mája 2016.
Pre: Všetkých študentov, Verejnosť,   platnosť: 23.03.2016 - 11.04.2016
Podávanie žiadostí
Žiadosť o ubytovanie na školský rok 2016/2017 sa podáva ELEKTRONICKY. Študenti, ktorí v súčastnom období, nemajú štatut študenta a nemajú možnosť si elektronicky podať žiadosť cez Vzdelávanie, môžu podať žiadosť e-mailom na ubytovací úsek: lubomira.kralikova@uniza.sk Tlačivo žiadosti bude k dispozícií na stránke www.iklub.sk v sekcii ubytovanie. Oznam
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 09.03.2016 - 25.03.2016
Prihláška na ŠS
Podľa §26 čl. 3 Študijného poriadku EF sú študenti povinní sa prihlásiť na štátnu skúšku a predmety štátnej skúšky najneskôr do 25.3.2016. Vzor prihlášky Prihlášku odovzdať na študijnom referáte IAS.
Pre: Zamestnancov a študentov,   platnosť: 16.03.2016 - 22.03.2016
FOTONIKA
Katedra fyziky EF ŽU pripravila pre študentov program približujúci formou experimentov fotoniku. Program sa uskutoční dňa 22.4.2016 od 16.00 hod. budova NB 4. poschodie.
Pre: Študentov 1. ročníka, Študentov 2. ročníka,   platnosť: 29.02.2016 - 14.03.2016
Prihlasovanie predmetov
Študenti 1. a 2. ročníka Bc. štúdia IAS v Liptovskom Mikuláši sú povinní sa prihlásiť na povinne voliteľné a výberové predmety pre ak. rok 2016/17 v čase od 7.3.2016 do 9.3.2016 do 14.00 hod. prostredníctvom formulára v e-vzdelávaní (prístupný po prihlásení k osobnému kontu študenta). Študent sa prihlasuje na predmety uvedené v elektronickom formulári tak, aby počet kreditov na ak. rok bol minimálne 60 kreditov. Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2016/2017
Študenti sú povinní v dobe od 10.3. do 14.3. do 14.00 hod. vykonať kontrolu vybraných predmetov a potvrdiť tento výber kliknutím na pole "Zápis" v elektronickom formulári.
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 15.02.2016 - 23.02.2016
Kontrola štúdia
Dňa 22.2.2016 bude na študijnom referáte v L.Mikuláši v dobe od 07.00 do 12.00 hod. vykonaná povinná kontrola štúdia pre študentov 1. ročníka IAS. Ku kontrole sa požaduje predložiť výkaz o štúdiu (index).
Pre: Zamestnancov a študentov, Verejnosť,   platnosť: 02.11.2015 - 13.11.2015
Deň otvorených dverí
Dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium digitálnych technológií a telekomunikácií, ich rodičov, výchovných poradcov stredných škôl ako i ostatnú verejnosť na Deň otvorených dverí na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2015 v dobe od 9,00 do 12,00 hod. Úvodné informácie budú prezentované v miestnosti P2 (areál Inštitútu Arela Stodolu ŽU v Liptovskom Mikuláši) v časoch 9.00, 11.00 a ďalej podľa záujmu návštevníkov Dňa otvorených dverí.
Pre: Verejnosť,   platnosť: 10.09.2015 - 27.09.2015
Externé štúdium
Zahájenie externého štúdia v ak. roku 2015/16 sa uskutoční dňa 25.9.2015 od 14.00 hod. na učebni P2. Na tomto stretnutí budú študenti informovaní o podmienkach a priebehu štúdia. Rozvrh konzultácií je uvedený na adrese http://slm.uniza.sk/~isic/Externisti_V2.pdf Ubytovanie je možné si zabezpečiť u správcu (tel. 0905245842, email: bako@lm.uniza.sk) na Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Cena za noc je 7,00€.
Pre: Verejnosť,   platnosť: 30.07.2015 - 10.09.2015
Externé štúdium
Zahájenie externého štúdia v ak. roku 2015/16 sa uskutoční dňa 25.9.2015 od 14.00 hod. na učebni P2. Na tomto stretnutí budú študenti informovaní o podmienkach a priebehu štúdia. Výučba bude organizovaná v piatok a sobotu. Rozvrh zamestnaní bude zverejnený po 17.9.2015. Ubytovanie je možné si zabezpečiť na Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Podmienky ubytovania budú upresnené do 4.9.2015.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 07.08.2015 - 03.09.2015
Štátne skúšky
Štátne skúšky (náhradný termín) na IAS EF ŽU v Liptovskom Mikuláši dňa 3.9.2015 budú prebiehať v dobe od 08.00 do 12.00 hod. Študent, ktorý bude obhajovať bakalársku prácu, je povinný pripraviť si obhajobu (nahrať prezentačné súbory do počítača a pripraviť ukážku v prípade realizácie BP) pred začiatkom štátnej skúšky do 07.45 hod. alebo v priebehu prestávky. Obhajoby budú prebiehať vo veľkej zasadačke (miestnosť 125).
Termín odovzdania bakalárskych prác je 17.8.2015 od 08.00 do 11.00 hod. Bakalárske práce sa odovzdávajú zviazané s potvrdením o vložení do Evidencie záverečných prác a prihláškou na štátnu skúšku.
Po ukončení štátnej skúšky je študent povinný sa dostaviť na študijný referát. Po predložení indexu mu budú vydané potvrdenia o ukončení štúdia.
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 21.08.2015 - 03.09.2015
Zápisy študentov
po 2. kole prímacieho konania do 1. ročníka DT Inštitútu Aurela Stodolu EF v Liptovskom Mikuláši sa bude konať dňa 3.9.2015 od 13.00 hod. na učebni P5 v Liptovskom Mikuláši. Pri zápise predložte osobný preukaz.
Vydanie nových preukazov študenta pre AR 2015/16 bude možné až po zápise a uhradení poplatku. Fotografovanie bude zabezpečené v priestoroch IAS. Vyzdvihnutie preukazu je možné individuálne v budove PEDaS (oproti rektorátu Žilinskej univerzity) miestnosť NF118 (1. poschodie) najskôr 3 pracovné dni po zaplatení poplatku, alebo na študijnom oddelení IAS v L.Mikuláši dňa 25.9.2015 (poplatok treba uhradiť bezhotovostným platobným prevodom do 11.9.2015).
Pre: Zamestnancov, Verejnosť,   platnosť: 02.07.2015 - 10.07.2015
Detská univerzita
Otvorenie Detskej univerzity (DU) bude dňa 6.7.2015 o 08.00 hod. v priestoroch IAS EF ŽU (prízemie, učebňa P5). Na otvorenie je potrebná účasť rodiča alebo zákonného zástupcu. Budú poskytnuté informácie o priebehu a organizácii DU. Deti dostanú pomôcky potrebné ku štúdiu a farebné tričká s logom DU. Pre deti je zabezpečená desiata, obed a celodenný pitný režim.
Vyučovanie DU je od 08.00 do 15.15 hod. Príchod detí je možný od 07.00 hod., odchod od 15.00 do 16.00 hod.
Ukončenie DU bude dňa 10.7.2015 o 13.30 hod. slávnostnou promóciou v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši (Štúrova 1989/41) za účasti vedenia EF ŽU. Pozývame rodičov a ďalších rodinných príslušníkov na tento slávnostný akt.

Rozdelenie detí do skupín:
Skupina 1 (žltí)
Alžbeta Bartková, Emília Čurillová, Júlia Čurillová, Zuzana Dodoková, Andrej Fedurco, Matúš Ilavský, Tomáš Kossuth, Michal Kubáni, Lenka Lakotová, Matúš Ligas, Alexandra Ligasová, Richard Maďar, Simona Maďarová, Tadeáš Ranš, Barbora Salanciová, Michal Ján Slovinec, Isabella Šimanská, Lujza Širicová, Ján Urban, Michal Voskár, Oliver Vyskok
Skupina 2 (modrí)
Zina Antolová, Tereza Bartánusová, Ondrej Buda, Matej Bukovinský, Lukáš Dinga, Martin Dinga, Roman Gemzický, Alexandra Hojzáková, Šimon Hričák, Aleksije Ilič, Filip Jurčo, Jakub Kostolný, Šimon Kostolný, Lucia Lorenčíková, Samuel Mikita, Viliam Mišík, Ján Skerl, Adam Staroň, Marek Staroň, Emma Strížencová - Beckwith, Paulína Štreitová
Pre: Verejnosť,   platnosť: 07.07.2015 - 09.07.2015
Detská univerzita
Radi by sme poprosili rodičov a rodinných príslušníkov detí z Detskej univerzity, aby si zajtra (9.7.2015) priniesli športovú obuv nakoľko sa budú konať športové hry. Prosíme dajte vedieť aj ostatným rodičom. Ďakujeme.
Pre: Študentov 3. ročníka, Verejnosť,   platnosť: 11.06.2015 - 01.07.2015
Promócie
absolventov bakalárskeho štúdia Inštitútu Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši budú dňa 1.7.2014 o 10.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Absolventi sú povinní sa dostaviť do malej zasadačky o 09.00 hod. na prevzatie dokumentácie a na nácvik promócie.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 22.06.2015 - 26.06.2015
Odložená kontrola štúdia
Odložený termín kontroly štúdia pre študentov s neuzatvoreným 3. ročníkom bude dňa 25.6.2015 od 08,00 do 10,00 hod.
Termín odovzdania bakalárskych prác je 17. 8. 2015
Náhradný termín štátnych skúšok je 3.9.2015.
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 20.05.2015 - 05.06.2015
Úprava termínov pre TE1
Vzhľadom k pokračujúcej PN doc. Dostála je predpoklad, že opravné testy a vypísanie skúšok z predmetu TE1 bude aktuálne po 29.5.2015. Študentom sa odporúča sledovať oznamy na e-vzdelávaní.
Pre: Študentov 1. ročníka, Študentov 2. ročníka, Študentov 3. ročníka,   platnosť: 10.04.2015 - 31.05.2015
Prihlášky na štúdium do 31.5.
Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium pre akademický rok 2015/16 sa podávajú do 31. mája 2015.
Pre: Študentov 3. ročníka,   platnosť: 20.05.2015 - 28.05.2015
Štátne skúšky na IAS
Štátne skúšky na IAS EF ŽU v Liptovskom Mikuláši dňa 28.5.2015 budú prebiehať v dobe od 08.00 do 15.00 hod. Študent je povinný pripraviť si obhajobu a odpovede na položené otázky (nahrať prezentačné súbory do počítača a pripraviť ukážku v prípade realizácie BP) pred začiatkom štátnej skúšky do 07.50 hod. alebo v priebehu prestávky.
Harmonogram štátnych skúšok.
Posudky vedúceho a recenzenta BP sú k dispozícii na web stránke Evidencia záverečných prác.
Evidencia záverečných prác
Po ukončení štátnej skúšky je študent povinný sa dostaviť na študijný referát. Po predložení indexu mu budú vydané potvrdenia o ukončení štúdia.
Pre: Študentov 1. ročníka,   platnosť: 05.05.2015 - 26.05.2015
Skúška - angličtina
Skúška z predmetu "Cudzí jazyk DT" je plánována na 26.5.2015 od 10.00 hod.na učebni S2
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Inštitút Aurela Stodolu
ul.kpt. J.Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:041-513-1483
044-562-3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015