S Predmet K Rozsah Katedra Vyučujúci
Číslo Názov Skr.
5Povinné
3L4500 Digitálne prenosové systémy a siete DPSS 6 2-0-3 s IAS LM Ladányi,
3L4501 Optický záznam a uchovanie dát OZ 6 3-1-0 s IAS LM Holá,
3L4502 Komunikačné a informačné služby KIS 5 2-0-2 s IAS LM Scholtz,
3L4503 Diskrétne systémy riadenia DSR 5 2-1-1 s IAS LM Cibira,
3L4504 Bakalársky projekt z digitálnych technológií 1 BPDT 4 0-0-2 s IAS LM Scholtz,
Povinne voliteľné
3L4505 Senzory a bezpečnostné systémy SBS 4 2-0-1 s IAS LM Cibira,
3L4506 Počítačová grafika a animácia PGA 4 1-0-2 s IAS LM Jurečka,
3L4507 Databázy DB 4 2-0-2 s IAS LM
Výberové
3L4508 Odborná prax (60) OP 4 0-0-0 s IAS LM
3L4509 Telesná výchova TV 1 0-2-0 s IAS LM
6Povinné
3L4600 Digitálne komunikačné technológie DKT 4 2-0-2 s IAS LM Scholtz,
3L4601 Rádiokomunikačné a navigačné systémy RNSDT 4 2-1-0 s IAS LM
3L4602 Bakalársky projekt z digitálnych technológií 2 BP 2 4 0-3-0 IAS LM Scholtz,
3L4603 Cudzí jazyk CJ 3 0-2-0 IAS LM
3L4604 Vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce VaOBP 10 0-10-0 IAS LM
3L4605 Predmet štátnej skúšky PŠS 5 0-2-0 IAS LM
Výberové
3L4606 Digitálna bezpečnosť DB 4 2-1-1 IAS LM Cibira,
3L4607 Odborná prax (60) OP 4 0-0-0 IAS LM
3L4608 Manažment a ekonomika podniku MaEP 2 2-1-0 IAS LM
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015