S Predmet K Rozsah Katedra Vyučujúci
Číslo Názov Skr.
3Povinné
3L4300 Matematika 3 Mat3 6 3-2-0 s IAS LM Menkyna,
3L4301 Elektrické obvody 3 EO3 7 3-2-1 s IAS LM Šimon,
3L4302 Fyzika 2 Fyz2 7 3-2-1 s IAS LM Müllerová,
3L4303 Elektronika digitálnych technológií EDT 5 3-0-2 s IAS LM Cibira,
3L4304 Programovacie jazyky ProJ 5 1-0-2 s IAS LM Jurečka,
Výberové
3L4305 Modelovanie reálnych procesov na počítači MODRE 3 1-0-2 s IAS LM Jurečka,
3L4306 Vybrané state z fyziky VSF 4 2-1-0 s IAS LM Jurečka,
3L4307 Programovací jazyk JAVA PJJW 4 2-0-2 s IAS LM Cibira,
3L4308 Seminár z matematiky 3 SEM3 2 0-2-0 s IAS LM Menkyna,
3L4309 Seminár z elektrických obvodov 3 SEO3 2 0-2-0 s IAS LM Šimon,
3L4310 Telesná výchova TV 1 0-2-0 s IAS LM
3L4311 Odborná prax (60) OP 4 0-0-0 s IAS LM
4Povinné
3L4400 Teória signálov a sústav TSS 5 2-2-1 s IAS LM Cibira,
3L4401 Prenosové médiá PM 5 3-1-0 s IAS LM Müllerová,
3L4402 Digitálne médiá a prvky DMP 5 2-0-3 s IAS LM Jurečka,
3L4403 Meranie a meracie systémy MMS 5 2-0-3 s IAS LM Ladányi,
3L4404 Počítačové siete PS 5 2-0-2 s IAS LM Holá,
Povinne voliteľné
3L4405 Multimediálne web stránky MWEB 5 2-0-2 s IAS LM Ladányi,
3L4406 Digitálne spracovanie a prenos signálov DSPS 5 2-1-1 s IAS LM Cibira,
3L4407 Materiály a technológie v elektrotechnike MTE 6 2-1-1 s IAS LM
3L4408 Optoelektronika OE 5 2-1-0 s IAS LM Müllerová,
Výberové
3L4409 Odborná prax (60) OP 4 0-0-0 IAS LM
3L4410 Telesná výchova Tv 1 0-2-0 IAS LM
3L4411 Seminár z cudzieho jazyka SCJ 2 0-2-0 s IAS LM
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015