S Predmet K Rozsah Katedra Vyučujúci
Číslo Názov Skr.
1Povinné
3L4100 Matematika 1 Mat1 9 4-4-0 s IAS LM Menkyna,
3L4101 Algoritmizácia a programovanie AaP 6 2-2-0 s IAS LM Ladányi,
3L4102 Elektrické obvody 1 EO1 6 2-2-0 s IAS LM Šimon,
3L4103 Úvod do fyziky ÚDF 5 2-1-0 s IAS LM Jurečka,
3L4104 Základy elektroinžinierstva ZEI 4 1-2-0 s IAS LM
Výberové
3L4105 Seminár z matematiky 1 SEMI 2 0-2-0 s IAS LM Menkyna,
3L4106 Seminár z elektrických obvodov 1 EEO1 2 0-2-0 s IAS LM
3L4107 Telesná výchova TV 1 0-2-0 s IAS LM
3L4108 Odborná prax (60 hodín) OP 4 0-0-0 s IAS LM
2Povinné
3L4200 Matematika 2 Mat2 8 4-3-0 s IAS LM Menkyna,
3L4201 Fyzika 1 F1 7 3-2-1 s IAS LM Jurečka,
3L4202 Elektrické obvody 2 EO2 5 2-2-0 s IAS LM Šimon,
3L4203 Programovanie v C++ PC++ 5 2-2-0 s IAS LM Ladányi,
3L4204 Digitálna elektronika DE 5 2-0-2 s IAS LM Cibira,
Výberové
3L4205 Seminár z cudzieho jazyka SCJ 2 0-2-0 s IAS LM
3L4206 Seminár z matematiky 2 SEMII 2 0-2-0 s IAS LM Menkyna,
3L4207 Seminár z elektrických obvodov 2 ESO2 2 0-2-0 s IAS LM
3L4208 Telesná výchova TV 1 0-2-0 s IAS LM
3L4209 Odborná prax (60 hodín) OP 4 0-0-0 s IAS LM
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015