Akademický kalendár 2018-2019

Ukončenie vyučovania v zimnom semestri: 21.12.2018
Skúškové obdobie: 7.1-15.2.2019
Vyučovanie v letnom semestri: 18.2-19.5.2019
Skúškové obdobie: 20.5-12.7.2019
Prihlasovanie na predmety: 11.3-12.3.2019
Vyučovanie v 3. ročníku LS: 18.2-12.4.2019
Skúškové obdobie pre 3. ročník: 15.4-10.5.2019
Kontrola štúdia pre 3. ročník: 13.5.2019
Odovzdanie bakalárskych prác: 14.5.2019
Štátne skúšky: 10.6.2019
Odovzdanie BP - náhradný termín: 5.8.2019
Štátne skúšky - náhradný termín: 3.9.2019
Slávnostné promócie: 20.6.2019
Prijímacie skúšky 2019-2020 - podanie prihlášky: 5.4.2019
12.8.2019 náhradný termín
Prijímacie skúšky 2019-2020: 21.6.2019
19.8.2019 náhradný termín
Prijímacie skúšky 2019-2020 3. stupeň - podanie prihlášky: 10.6.2019
Prijímacie skúšky 2019-2020 pre 3. stupeň: 27.6.2019
Zápis pre 3. stupeň: 2.9.2019
Deň otvorených dverí: 5.2.2019
Začiatok zimného semestra 2019: 23.9.2019Študijné plány

1. rok štúdia 2. rok štúdia 3. rok štúdia
 

Externé štúdium 2018-2019
  Rozvrh LS 2019 Študijné plány Ext. 3. ročník
 
Štátne skúšky
Predmety štátnych skúšok Tézy štátnych skúšok
 
Záverečné práce
Zásady vypracovania záverečných prác  Témy bakalárskych prác 2018-2019
 
Tlačivá
Šablóna bakalárskej práce Prihláška na štátnu skúšku
Posudok oponenta záverečnej práce Posudok vedúceho záverečnej práce


skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015