Študijné plány:
1. rok štúdia 2. rok štúdia 3. rok štúdia
 
Externé študium ak.rok 2018/19
  Rozvrh 3.ročník(.pdf) Študijné plány (3. ročník externé bakalárske študium )(.pdf)
 
Štátne skúšky
Predmety štátnej skúšky Bc(.pdf) Tézy k štátnej skúške Bc(.pdf)
 
Záverečné bakalárske práce
Zásady vypracovania záverečnýc prác  
 
Tlačivá
Šablona bakalárskej práce Prihláška na štátnu skúšku
Posudok oponenta záverečnej práce (.docx) Posudok vedúceho záverečnej práce (.docx)
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Inštitút Aurela Stodolu
ul.kpt. J.Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:041-513-1483
044-562-3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015