Projekty riešené na IAS
    
VEGA 1/0840/18 Výskum prostriedkov na dosiahnutie vysokej reziliencie optických sietí voči poškodeniu signálu
  Obdobie riešenia:1/2018 – 12/2020
  Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Ing. Michaela Holá, PhD., Ing. Libor Ladányi, PhD., Ing. Gabriel Cibira, PhD., Ing. Matúš Vaňko
 
APVV-17-0631 Koexistencia fotonických senzorických systémov a sietí v rámci internetu vecí
  Obdobie riešenia:8/2018 – 6/2021
  Zodpovedný riešiteľ:prof. Ing. Milan Dado, PhD., KMIKT
  Spoluriešitelia z IAS:rof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., Ing. Michaela Holá, PhD., Ing. Libor Ladányi, PhD.
 
VEGA 1/0676/17 Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraní
  Obdobie riešenia:01/2017-12/2019
  Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Stanislav Jurečka,PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Peter Čendula, PhD., RNDr. Robert Menkyna, PhD., Ing. Michaela Holá, PhD., Ing. Martin Králik
 
APVV-15-0152 Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
  Obdobie riešenia:07/2016-06/2019
  Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Emil Pinčík, CSc., FÚ SAV
  Zodpovedný riešiteľ za ŽU:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Zdeněk Dostál, Gabriel Cibira, Libor Ladányi, Ľubomír Scholtz
 
VEGA 2/0076/15 Výskum štruktúr čierneho kremíka
  Obdobie riešenia:01/2015-12/2017
  Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Emil Pinčík, CSc., FÚ SAV
  Zástupca za rezort VŠ: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Zdeněk Dostál, Gabriel Cibira, Libor Ladányi, Ľubomír Scholtz
 
2016et017 Riadenie frekvenčného manažmentu 5G komunikačnej siete
  Obdobie riešenia:01/2017-11/2017
  Zodpovedný riešiteľ:Ing. Gabriel Cibira, Ph.D.
  Spoluriešitelia:Ladányi Libor, Scholtz Ľubomír, Solanská Michaela, Oravec Marek, Praskaj Tomáš, Sádovský Erik, Hruška Michael, Salák Michal, Púchovský Peter
 
APVV-0025-12 Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach
  Obdobie riešenia:10/2013-9/2016
  Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Zdislav Exnar, Miroslav Ďulík, Robert Menkyna, Libor Ladányi
 
VEGA 1/0853/13 Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov
  Obdobie riešenia:01/2013-12/2015
  Vedúci projektu:RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
  Spoluriešitelia:Robert Menkyna, Miroslav Ďulík, Gabriel Cibira
 
APVV-0888-11 Výskum nových pasivačných procesov štruktúr na báze kremíka
  Obdobie riešenia:06/2012-06/2015
  Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Emil Pinčík, CSc., FÚ SAV
  Zodpovedný riešiteľ za ŽU:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Marcela Koščová, Zdeněk Dostál, Gabriel Cibira, Libor Ladányi
 
APVV-0096-11 Úloha defektov v organických polovodičoch pre solárne články
  Obdobie riešenia:06/2012-12/2015
  Zodpovedný riešiteľ:Ing. Vojtech Nádaždy, CSc., FÚ SAV
  Zodpovedný riešiteľ za ŽU:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
 
VEGA 2/0076/12 Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr
  Obdobie riešenia:01/2012-12/2014
  Vedúci projektu:RNDr. Emil Pinčík, CSc., FÚ SAV
  Zástupca pre VŠ:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Libor Ladányi
 
VEGA 2/1271/12 Štúdium vplyvu degradačných efektov vo fyzickej vrstve na transportné mechanizmy vo vysokorýchlostných optických sieťach
  Obdobie riešenia:01/2012-12/2014
  Vedúci projektu:prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
  Spoluriešitelia:Stanislav Jurečka, Miroslav Ďulík, Robert Menkyna, Libor Ladányi, Marcela Koščová
 
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015