Informácie o možnosti štúdia v akademickom roku 2020-2021

Štúdium na Fakulte Elektrotechniky a Informačných Technológií Žilinskej univerzity je trojstupňové. Formy a dĺžka štúdia sú:
1. stupeň - bakalárske štúdium - Bc. (3 roky, externá forma bakalárskeho štúdia - 4 roky)
2. stupeň - inžinierske štúdium - Ing. (2 roky)
3. stupeň - doktorandské štúdium - PhD. (3 roky)

Každá z uvedených foriem predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním podľa platných pravidiel, ktoré je ukončené obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou. Štúdium na vyššom stupni je podmienené úspešným ukončením štúdia na nižšom stupni a splnením ďalších podmienok, ktoré určuje fakulta. Študijné programy FEIT ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované.

Na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa v akademickom roku 2020-2021 otvára študijný program

Komunikačné a informačné technológie
v študijnom odbore Informatika.
Podrobnejšie informácie budú zverejnené v najbližšej dobe.

Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity. Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude prihlásený dostatočný počet uchádzačov. Výberové konanie pre Inštitút Aurela Stodolu sa bude konať v priestoroch IAS v Liptovskom Mikuláši.

Informácie o študijných programoch FEIT
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015