Akademický kalendár 2016/2017
 
Akademický rok1.9.2016 - 31.8.2017
 
Zápisy študentov do jednotlivých ročníkov:
1. ročník Bc. (na št.oddelení IAS v L.Mikuláši) 6.7.2016
2. a 3. ročník Inštitútu Aurela Stodolu EF LM (na št.oddelení v L. Mikuláši)12.9.2016 od 8:00 do 11:00
Zápis po 2. kole prímacieho konania (na št.oddelení IAS v L.Mikuláši))8.9.2016
Žiadosti na ubytovanie na internáte ŽU v L.Mikuláši1.7 - 7.9.2016 Žiadosť
 
Zimný semester
Obdobie výučby26.9 - 23.12.2016
Slávnostne otvorenie akademického roka 2015/201627.9.2016 od 11:00
Skúškové obdobie9.1 - 17.2.2017
Kontrola štúdia pre 1. ročník BŠ - povinná20.2.2017
Prihlasovanie sa na "pv" a "v" predmety6.3 - 8.3.2017
 
Deň otvorených dverí EF9.2.2017
 
Letný semester (okrem končiacich ročníkov)
Obdobie výučby20.2 - 19.5.2017
Skúškové obdobie22.5 - 14.7.2017
a v období pred zápismi
 
Predpokladaný začiatok výučby v zimnom semestri 2016/201726.9.2016
 
Záver štúdia a letný semester pre 3.ročník BŠ
Obdobie výučby pre 3. ročník20.2 - 31.3.2017
Skúškové obdobie pre 3. ročník3.4 - 28.4.2017
Kontrola štúdia pre 3. ročník - povinná2.5.2017
Zadania BP do31.10.2016
Odovzdanie BP3.5.2017
Príprava na ŠS4.5 - 22.5.2017
ŠS IAS Liptovský Mikuláš22.5 - 25.5.2017
Promócie BŠ - Liptovský Mikuláš15.6.2017
Odovzdanie BP pre náhradný termín ŠS17.8.2017
Náhradný termín konania ŠS za ak.r. 2015/20166.9.2016
 
Prijímacie konanie - 1. stupeň19.6.2017
Prijímacie konanie - 2. stupeň20.6.2017
Prijímacie konanie - 3. stupeň12.7.2017
Podanie prihlášok do 2. kola prijímacieho konania pre ak.rok 2016/1712.8.2016
Prijímacie konanie - 1. stupeň 2. kolo pre ak.rok 2016/1722.8.2016
 
* „pv" - povinne voliteľné predmety
* „ v" - voliteľné predmety
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Inštitút Aurela Stodolu
ul.kpt. J.Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:041-513-1483
044-562-3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015