Inštitút Aurela Stodolu EF ŽU v Liptovskom Mikuláši

Vznik IAS
V septembri 2002 na základe dohody medzi Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom obrany SR, Elektrotechnickou fakultou ŽU a Vojenskou akadémiou v Liptovskom Mikuláši v snahe zachovať kontinuitu civilného vysokoškolského vzdelávania v Liptovskom Mikuláši. Detašované pracovisko Elektrotechnickej fakulty tvorili Katedra základov inžinierstva, Katedra experimentálnej elektrotechniky a Technicko - hospodársky úsek.
Rozhodnutím Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity zo dňa 29.3.2012 bolo Detašované pracovisko premenované na Inštitút Aurela Stodolu.

Štruktúra pracoviska

 • Pedagogicko-vedecký úsek
 • Správny úsek
 

Elektronizácia vyučovania
Na pracovisku je vybudovaná počítačová sieť pripojená na internet. Pedagógovia zverejňujú na svojich www stránkach informácie pre študentov o obsahu štúdia, študijných materiáloch a dosiahnutých výsledkoch. Táto sieť je napojená na Intranet Žilinskej univerzity, kde získajú pripojení účastníci informácie z Univerzitnej knižnice, Akademického senátu a ďalších zložiek univerzity.

Spolupracujúce a sponzorské subjekty
Mesto Liptovský Mikuláš, KELCOM, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Alcatel Slovakia a.s., Liptovský Hrádok, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, PosAm,s.r.o., Bratislava, AITEN a.s., Trnava.

Stravovanie a ubytovanie
Stravovanie je zabezpečené v stravovacom zariadení Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Ubytovacie zariadenie je vybavené štandardným zariadením v 2 a 3 posteľových izbách. Každá izba ubytovacieho zariadenia je vybavená pripojením na internet, ktoré študenti svojpomocne vybudovali vďaka sponzorskému daru spoločnosti KELCOM.
skola
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Inštitút Aurela Stodolu
ul.kpt. J.Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:041-513-1483
044-562-3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015