Vitajte na stránkach Inštitútu Aurela Stodolu
Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity


V akademickom roku 2020-2021 prebieha na IAS vyučovanie v študijnom programe

'Komunikačné a informačné technológie (KIT)'

a v externej forme vyučovanie v študijnom programe

'Digitálne technológie (DT)'.

Semester začína pre KIT v pondelok 28.9.2020 a pre DText v piatok 2.10.2020 Pozrite rozvrhy pre tieto študijné programy v sekcii Rozvrhy.

Sledujte opatrenia Univerzity pre zabezpečenie vyučovania na stránkach www.uniza.sk.

Nezabudnite podpísať dokument 'Čestné prehlásenie' (prítomnosť a podpis tohoto dokumentu sa bude kontrolovať na každom vyučovaní). Rúšky a dezinfekcia rúk sú povinné. Aktuálne informácie o priebehu semestra a odpovede na vaše otázky vám poskytneme prvý deň pri otvorení školského roka.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

• Príkazy rektora: povinnosti študentov a zamestnancov v zimnom semestri
   2020-2021: Oznamy


• Upravený Akademický kalendár: Oznamy

• Nový študiný program: Komunikačné a informačné technológie.pdf
Možnosti štúdia na IAS FEIT ŽU


Inštitút Aurela Stodolu Fakulty elektrotechniky a informčných technológií zabezpečuje výučbu bakalárskeho študijného programu 'Komunikačné a informačné technológie' a bakalárskeho programu v externej forme štúdia 'Digitálne technológie' v študijnom odbore Informatika. Študijný program Komunikačné a informačné technológie je zameraný na komunikačné systémy, siete, elektroniku, IoT, programovanie, spracovanie multimediálnych signálov a digitálu bezpečnosť. Študijný program Digitálne technológie je zameraný na digitálne spracovanie, prenos a uchovávanie dát, prevádzku a služby digitálnych zariadení a systémov a digitálnu bezpečnosť.
Výučba prebieha v modernizovaných priestoroch v učebniach vybavených multimediálnou technikou. Laboratóriá vybudované s prispením štrukturálnych fondov EÚ sú určené pre oblasti komunikačných a informačných technológií, programovania a simulácií, elektrotechniky a optoelektroniky. Laboratóriá pre vedecký výskum ( Laboratórium pre analýzy slnečných člankov, Laboratórium tenkých vrstiev a ďalšie) sú využívané aj študentami pri tvorbe záverečných prác a riešení výskumných projektov. Na IAS sa realizuje aj doktorandské štúdium so zapojením doktorandov do vedeckých výskumných projektov.Informácie o študijných programochskola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015